108homedd.com

เกี่ยวกับเรา

108homedd.com

www.108homedd.com

เราบริการให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อทุกประเภทพร้อมทั้งยังให้บริการ รับฝากซื้อ-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเช่นบ้านเดี่ยว  บ้านทาวเฮ้าส์ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนี่ยมที่ดินเปล่า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจเพียงแค่คุณติดต่อเราเรื่องยุ่งๆก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ...

ติดต่อสินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้นอาจจะเป็นบ้านมือหนึ่ง หรือ มือสอง ก็ได้  ประเภทของบ้านเช่นบ้านเดี่ยว,บ้านทาวเฮ้าส์,บ้านแฝด,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

 

สำหรับ คนที่อยากมีบ้านเมื่อคุณต้องการอยากจะมีบ้านซักหลังเพียงแค่คุณติดต่อกับเรา คุณก็จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราโดยเราจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณ ตั้งแต่การเลือกซื้อบ้านให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด การจัดหาบ้านตามทำเลที่คุณต้องการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

การจัดเตรียมเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณา (สำหรับพนักงานบริษัท)

สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หากไม่มี ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ระบุตำแหน่งงาน     อายุงาน และโบนัสล่าสุดสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา(สำหรับเจ้าของกิจการ)

สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหนังสือรับรองบริษัท,หนังสือบริคณห์สนธิ ใบทะเบียนการค้าไม่เกิน 6 เดือนสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือนสำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนสำเนาบัญชีกระแสรายวันหมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารเกี่ยวกับหลักประกันที่ต้องแนบมาด้วย

สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส3ก หรือสำเนาแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดทด.13 (สัญญาซื้อขายที่ออกให้จากรมที่ดิน)รูปถ่ายหลักประกัน

ติดต่อเรา [email protected]

โทรศัพท์ 084-432-0888

เวลาให้บริการ